Đã xuất bản: 2020-11-02

Bài báo

Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi điều trị ung thư phổi nguyên phát không tế bào nhỏ tại bệnh viện Phổi trung ương
Đinh Văn Lượng, Dương Xuân Phương, Đinh Văn Tuấn, Đặng Duy Đức, Nguyễn Lê Vinh, Nguyễn Sĩ Khánh, Nguyễn Thành Long, Lê Ngọc Thành
Trang: 8-16
Một số nhận xét về kỹ thuật và kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy phổi tại bệnh viện Quân y 103
Vũ Anh Hải , Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Ngọc Trung, Lê Việt Anh, Trần Thanh Bình, Lại Hợp Hậu, Nguyễn Khánh, Phan Duy Nguyên, Đặng Tuấn Nghĩa, Nguyễn Trường Giang
Trang: 104-112