Tạp chí phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam (VJCTS) được thành lập vào năm 2012 để xuất bản các nghiên cứu trong nước và quốc tế về các lĩnh vực phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực và can thiệp tim mạch. Kể từ đó, Tạp chí đã phát triển về chất lượng, quy mô, phạm vi và hiện bao gồm nhiều loại nghiên cứu học thuật. Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực. Năm 2021 Tạp chí được 1.0 điểm trong danh mục tạp chí chuyên ngành y học của hội đồng Giáo sư nhà nước.

VJCTS ra mắt phiên bản điện tử từ năm 2021, được đăng tải lên hệ thống GoogleScholar và có số hiệu điện tử doi. Tạp chí đăng tải 4 số/năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Là một ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, Tạp chí sẽ cung cấp tối đa các bài báo được xuất bản, giúp mọi người có thể đọc, nghiên cứu và chia sẻ.

Phạm vi

VJCTS là một tạp chí truy cập mở xuất bản các tài liệu nghiên cứu, thông tin liên lạc và được đánh giá ngang hàng, liên quan tất cả các khía cạnh của phẫu thuật, can thiệp trong lĩnh vực Tim mạch, Lồng ngực.

Quá trình bình duyệt

Bất kỳ bản thảo nào trong khuôn khổ phạm vi và tuân theo hướng dẫn tác giả của tạp chí sẽ được sàng lọc biên tập và được bình duyệt ẩn danh của ít nhất một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực này. Biên tập viên đưa ra quyết định biên tập và được Tổng biên tập thông qua cuối cùng.

Đạo đức xuất bản

Việc xuất bản một bài báo trên một tạp chí được phản biện là một nền tảng thiết yếu trong việc phát triển một mạng lưới kiến thức chặt chẽ và được tôn trọng. Nó phản ánh trực tiếp chất lượng công việc của các tác giả và các cơ sở hỗ trợ họ. Các bài báo được phản biện và thể hiện phương pháp khoa học. Do đó, điều quan trọng là phải thống nhất các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức dự kiến cho tất cả các bên liên quan đến hoạt động xuất bản: tác giả, người biên tập tạp chí, người bình duyệt, nhà xuất bản và cộng đồng của các tạp chí do xã hội sở hữu hoặc tài trợ.

Cam kết bảo mật

VJCTS cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. Các thông tin mà người dùng (tác giả, độc giả, biên tập viên, người phản biện) nhập vào các biểu mẫu trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của VJCTS chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Tập 38

Đã xuất bản: 2022-07-28

Bài báo

Radiofrequency catheter ablation of newly diagnosed paroxysmal atrial fibrillation in a patient with mitral and aortic mechanical valves: A case study
Ba Vu Van, Linh Ngo Thi Hai, Kien Trung Hoang, Nghiem Khanh Xuan, Thinh Duc Do, Hung Manh Nguyen, Nguyen Tran Thuy, Dung Tien Le
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 5-11
Persistent Sciatic Artery: A Case Report
Nguyen Truong Giang, Nguyen Ngoc Trung, Le Ba Hanh, Nguyen The Kien, Pham Vu Ha Thu, Tran Duc Hung, Vu Duc Thang
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 12-15
Delivering premature HIS complexe maneuver in differentiating between paroxysmal supraventicular tachycardias
Do Duc Thinh, Nguyen Tran Thuy, Tran Van Dong
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 16-22
Implementation of open-heart surgery in Dong Nai General Hospital: A preliminary result
Le Trung Duc Tai, Nguyen Cong Tien, Nguyen Anh Dũng, Nguyen Thai An, Vo Tuan Anh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 23-30
Surgical therapy for early stage non small cell lung cancer: VATS versus Thoracotomy
Do Kim Que, Nguyen Trung Anh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 31-37
Rastelli procedure in transposition of the great arteries associated with ventricular septal defect and pulmonary stenosis: A report of 3 consecutive cases in Cho Ray hospital
Le Thanh Khanh Van, Le Quoc Dat, Hoang Ngoc Vi, Doan Van Phung, Bui Quoc Thang
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 38-43
Coronary artery endarterectomy during coronary artery bypass grafting - A solution for complete revascularization
Nguyen Cong Huu, Doan Quoc Hung, Ngo Thi Hai Linh, Nguyen Huu Uoc, Le Ngoc Thanh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 44-49
Result of surgical treatment for pulmonary metastasis from hepatocellularcarcinoma
Nguyen Hoang Binh
PDF (English) Trích dẫn
Trang: 50-59
Xem tất cả các số