Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán lóc tách động mạch chủ tại Bệnh viện E

Vũ Quốc Đông, Đỗ Đức Thịnh, Trần Công Hoan, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Trần Thủy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán (LĐMC) có đối chiếu với phẫu thuật và định hướng can thiệp tại Bệnh viện E.


Đối tượng và phương pháp: Phân tích tiến cứu và hồi cứu dữ liệu lâm sàng và các đặc điểm cắt lớp vi tính đa dãy ở 33 bệnh nhân LĐMC chủ tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E  từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021.


Kết quả: Trong nghiên cứu có 33 bệnh nhân LĐMC, nhóm tuổi từ 61-70 chiếm nhiều nhất, tuổi trung bình (62.21±11.42). Bệnh nhân nam chiếm chủ yếu 75,76%. Các triệu chứng lâm sàng và biến chứng nổi bật hơn ở nhóm LĐMC type A, đặc biệt là triệu chứng đau ngực, tăng huyết áp, chèn ép tim cấp. Đặc điểm hình ảnh thường gặp nhất trên cắt lớp vi tính là có vách nội mạc (96,96 %), đường kính lòng giả >lòng thật chiếm (96,96%), dấu hiệu mỏ chim chiếm (96,96%), ngấm thuốc kém lòng giả chiếm (80%), và vôi hóa lòng mạch chiếm (51,51%). Giá trị chẩn đoán của CLVT đối với lóc tách động mạch chủ type A có độ nhạy 92,9% và độ đặc hiệu 100%.


Kết luận: Chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy giá trị cao khi mô tả các đặc điểm tổn thương LĐMC và phân biệt type tốt giúp định hướng cho phẫu thuật và can thiệp.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1.HiratzkaLF(2010). ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI. Guidelines for the Diagnosis and Management of Patients With Thoracic Aortic Disease. Circulation, 121, e266-e369.
2. Braverman AC (2010). Acute Aortic Dissection - Clinician Update. Circulation, 122, 184-8.
3. Castañer E, Andreu M, Gallardo X, et al (2003). CT in nontraumatic acute thoracic aortic disease: typical and atypical features and complications. RadioGraphics, 23 spec, 93-110.
4. M.A. McMahon và C.A.Squirrell (2010). Multidectector CT of aortic dissection: a pictorial review. Radiolographics, 30 (2), 445-460.
5. Song JK, Kim HS, Song JM, et al (2002). Outcomes of medically treated patients with aortic intramural hematoma. Am J Med, 113, 181-7.
6. M.C.Shiau, M.C. Godoy, P.M. de Groot et al (2010). Thoracic aorta: Acute syndromes. Applied Radiology, 39(1),6.
7 . Pape LA, Awais M, Woznicki EM, et al (2015). Presentation, diagnosis, and outcomes of acute aortic dissection. J Am Coll Cardiol, 66(4), 350-358
8. Hoàng Thị Phương Nhung và Đinh Thu Hương(2012). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị nội khoa phình tách động mạch chủ cấp tại bệnh viện Tim mạch Việt Nam từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2011, Tạp chí Y học Việt Nam, tháng 11- số 1/2012, 12-17.
9. Vũ Ngọc Tú(2016) nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và kết quả điều trị phẫu thuật lóc tách động mạch chủ cấp tính loại A-stanfod tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Luận án tiến sỹ, trường đại học Y Hà Nội.
10. Nguyễn Ngọc Tân(2014). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm sau phẫu thuật tách động mạch chủ Stanford A. Luận văn thạc sỹ, trường đại học Y Hà Nội.
11. LePage M, Quint LE, Sonnad SS, et al (2001). Aortic dissection: CT features that distinguish true lumen from false lumen. Americal Joural of Roentgenol, 177, 207-211.
12. Clinical features and prognosis of patients with acute aortic dissection in China Lujing Zhao, Yanfen Chai, and Zhigang Li Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer
13. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al. ESC Committee for Practice Guidelines. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. The Task Force for the Diagnosis and 14 Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) [J]. Eur Heart J 2014; 35: 2873–2926. [PubMed] [Google Scholar]
14.Clinical features and prognosis of patients with acute aortic dissection in China Lujing Zhao, Yanfen Chai, and Zhigang Li Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer
15. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases, Raimund Erbel, Victor Aboyans et all.
16. Diagnostic Testing in Acute Aortic Dissection Siobhan Coyle • Tadgh Moriarty • Laura Melody • Damien Ryan Published online: 19 April 2014 Springer Science+Business Media New York 2014.
17.Echocardiography in Acute Aortic Syndromes Dorota Sobczyk, in New Approaches to Aortic Diseases from Valve to Abdominal Bifurcation, 2018
18. Bavaria J, Vallabhajosyula P, Moeller P, Szeto W, Desai N, Pochettino A. Hybrid approaches in the treatment of aortic arch aneurysms: Postoperative and midterm outcomes. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2013;145(3):S85-S90. doi:10.1016/j.jtcvs.2012.11.044
19. Frank J Criado. A percutaneous technique for preservation of arch branch patency during thoracic endovascular aortic repair (TEVAR): retro- grade catheterization and stenting. J Endovasc Ther. 2007;14(1):54-58. doi:https:// doi.org/10.1583/06-2010.1.

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.